Om Idagora

Vad är Idagora?
Idagora är ett verktyg för mediebevakning som samlar upp material från över 50 borgerliga ledarsidor i hela Sverige och gör dem tillgängliga från en och samma plats.

Varför behövs Idagora?
Ledarredaktioner runt om i Sverige publicerar dagligen högkvalitativ opinionsjournalistik. Men ofta har dessa texter svårt att hitta en läsekrets utanför det geografiska spridningsområdet, trots att förutsättningarna finns där. Genom att utnyttja den moderna teknikens möjligheter kan Idagora visa upp bredden i den svenska, borgerliga opinionsjournalistiken och erbjuda ett helt nytt sätt att orientera sig i idédebatten.

Vad betyder Idagora?
Idagora är en sammanslagning av orden ”idag” och ”agora”. Agora var den demokratiska mötesplatsen, torget, i antikens Grekland och symboliserar här den politiska debatten i en vidare bemärkelse. Namnet betyder alltså ungefär ”dagens politiska samtal”.

Vad menar ni med borgerliga ledarsidor?
I Sverige har det historiskt funnits fyra pressfärer: Centerpressen, den liberala pressen (vänsterpress), den moderata pressen (högerpress) och den socialdemokratiska (A-pressen). Idagora länkar vidare till ledarsidor som hör till de tre första sfärerna och till deras avknoppningar. Idagora använder ”borgerlig” som samlingsnamn för dessa tidningar.

Samlar ni allt som skrivs på ledarsidorna?
Ja och nej. Vi samlar upp allt som ledarsidornas publicering och teknik tillåter oss att samla upp. En del tidningar väljer att inte lägga ut allt material på nätet. Vi gör dock vårt bästa för att hitta lösningar som läser in så mycket material som möjligt.

Jag klickade på en länk som ledde till en betalvägg. Varför delar ni material som är inlåst?
Alla tidningar arbetar med olika metoder för att säkra sin finansiering, och betal- eller inloggningslösningar blir allt vanligare även för opinionsbildande material. Idagora tar inte hänsyn till det, utan huruvida man vill betala för det material vi visar eller inte är upp till den enskilda läsaren.

Får man verkligen samla upp länkar på det sätt som Idagora gör? Funkar det upphovsrättsligt?
Vår bedömning är att den typ av publicering som Idagora gör inte medför några upphovsrättsliga intrång. Vi citerar aldrig mer än någon enstaka mening, uppger alltid källan tydligt och länkar alltid vidare till originalartiklarna automatiskt. Varje tidnings politiska beteckning markeras tydligt. Vi har också valt att helt avstå från bildpublicering av upphovsrättsliga skäl. Idagoras ambition är att kanalisera trafik till tidningarna.

Varför bara ledarsidor? Det finns ju så mycket annan intressant opinionsbildning!
Idagora är ett dynamiskt medium som är under konstant utveckling. Du som besöker oss regelbundet kommer att upptäcka att sidan konstant byggs ut med nya funktioner och avdelningar. Ledarsidorna är en start – mer följer. Den långsiktiga ambitionen är att bli ett nav och en uppsamlingsplats för all svensk, borgerlig opinionsbildning.

Men Idagoras syfte är delvis att uppmärksamma skickliga opinionsbildare runt om i landet, och då är ledarsidorna en naturlig startpunkt.

Vilka jobbar med Idagora?
Idagora drivs av Henrik Sundbom. Ansökan om utgivarskap är just nu under behandling på myndigheten för Radio och TV. Till stöd finns ett redaktionsråd som består av erfarna skribenter och redaktörer med olika ideologisk och geografisk hemvist. Läs mer om dem här.

Hur finansieras Idagora?
Idagora ägs av Sverige-Emil AB som är till lika delar ägt av Fria Media och Svenska Medialen, som båda värnar om borgerlig opinionsbildning.

Hjälp till att utveckla Idagora
Besöker du oss ofta kommer du att upptäcka att sidan växer dynamiskt med nya funktioner och avdelningar. Har du idéer och önskemål på hur Idagora kan utvecklas och vilka medier som kan inkluderas? Hör av dig!

 

Ansvarig utgivare: Henrik Sundbom