0

Enköpings-Posten – Långt till toppen

De svenska elevernas resultat har förbättras sedan den förra Pisa-mätningen. Pisa mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturkunskap. I…

Magasin, nättidningar och andra publikationer